6 วิธีในการใช้ชีวิตของสาวๆ ในวันนี้ ต่างจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 

6 วิธีในการใช้ชีวิตของสาวๆ ในวันนี้ ต่างจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 

สิบปีนับตั้งแต่วันเด็กผู้หญิงสากลครั้งแรก เราใช้เวลาสักครู่เพื่อพิจารณาว่าโลกเปลี่ยนไปอย่างไรสำหรับเด็กผู้หญิงในช่วงทศวรรษนั้น แม้ว่าชีวิตของเด็กผู้หญิงจะดีขึ้นในหลาย ๆ ด้านอย่างไม่ต้องสงสัย แต่พวกเธอยังคงเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในด้านการศึกษา สุขภาพร่างกายและจิตใจของพวกเธอ และการคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง จากข้อมูลแนวโน้มที่มีอยู่ ด้านล่างนี้คือ 6 ข้อคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้

และเรียกร้องให้ดำเนินการกับงานที่ต้องทำต่อไป 

1. วันนี้มีเด็กผู้หญิงเรียนจบชั้นมัธยมศึกษามากขึ้นกว่าทศวรรษที่แล้ว แต่ความคืบหน้ายังไม่เร็วพอ

การพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของเด็กผู้หญิงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดที่ประเทศต่างๆ สามารถลงทุนได้ สำหรับทั้งเด็กผู้หญิงและชุมชนของพวกเธอ เด็กผู้หญิงที่จบชั้นมัธยมศึกษามีโอกาสน้อยที่จะแต่งงานในวัยเด็กและตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มรายได้

ตลอดชีวิต การเข้าถึงการศึกษาของเด็กผู้หญิงที่เพิ่มขึ้น

ยังช่วยปรับปรุงสุขภาพของมารดาและลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตในเด็ก  ระหว่างปี 2555-2563 สัดส่วนของเด็กผู้หญิงที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 69 เป็นร้อยละ 77 ในขณะทีสัดส่วนของเด็กผู้หญิงที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 59แต่นี่หมายความว่าทั่วโลก เกือบ 1 ใน 5 ของเด็กผู้หญิงยังไม่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และเกือบ 4 ใน 10 ของเด็กผู้หญิงยังไม่จบมัธยมศึกษาตอนปลายในวันนี้ และในบางภูมิภาค ตัวเลขก็น่าหดหู่ยิ่งกว่าเดิม 

เช่น ในแอฟริกาตะวันออกและใต้ ซึ่งสัดส่วนของเด็กผู้หญิง

ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นเพียง 2 คะแนนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีเด็กผู้หญิงเพียง 1 ใน 5 คนเท่านั้นที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะที่เอเชียใต้มีความก้าวหน้ามากขึ้น มีเพียงครึ่งหนึ่งของเด็กผู้หญิงในภูมิภาคที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันนี้ และในขณะที่ยังไม่มีข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่มีต่อการศึกษาของเด็กผู้หญิงอย่างเต็มที่ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษาของ

เด็กผู้หญิงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาอาจถูกย้อนกลับ   

ทั่วโลกมีเด็กสาววัยรุ่นจำนวนน้อยลง การตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นส่งผลเสียต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กผู้หญิง เด็กแรกเกิด และชุมชนโดยรวม สภาพของมารดาทั่วโลก เช่น การตกเลือด ภาวะติดเชื้อ และการใช้แรงงานกีดขวาง เป็นสาเหตุการตายอันดับสองของเด็กหญิงวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 19 ปีและทารกที่เกิดจากมารดาวัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงต่อการคลอดก่อนกำหนด การคลอดน้อย อัตราและภาวะทารกแรกเกิดที่รุนแรง  

ทั่วโลก อัตราการเกิดของวัยรุ่นลดลงจาก 51 เป็น 42 คน

ต่อเด็กหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ตั้งแต่ปี 2555 แม้ว่าจะมีการสังเกตความก้าวหน้าในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด แต่อัตราการเกิดของวัยรุ่นในประเทศเหล่านี้มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกมากกว่าสองเท่า วันนี้ เกิด 94 คน ต่อผู้หญิง 1,000 คน และในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีภาระการคลอดบุตรของวัยรุ่นสูงที่สุดในโลก โดยที่เด็กหญิงอายุ 15-19 ปีทุกๆ 100 คนมีบุตร 10 คนมีเพียง 5 ใน 10 เท่านั้นที่ได้รับการเยี่ยมเยียนฝากครรภ์สี่ครั้งหรือมากกว่าในปัจจุบัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ เป็น 4 ใน 10 ทศวรรษที่ผ่านมา

Credit : บาคาร่า666